In vertrouwde handen voor een beugelbehandeling

Je bent op het vertrouwde adres voor beugelbehandelingen in Schijndel en omgeving. Ortho Schijndel is een dynamische orthodontiepraktijk die werkt volgens relevante wetenschappelijke inzichten met moderne technieken en materialen.


Aandacht voor kwaliteit!

we-shape-your-smileGoede zorg en aandacht om het mooist mogelijke resultaat te bereiken, staan voorop bij het professionele team van Orthodontiepraktijk Schijndel. De praktijk is gespecialiseerd in beugelbehandeling van zowel kinderen als volwassenen. Van kleine correcties tot uitgebreide behandelingen of zelfs multidisciplinaire behandelingen in samenwerking met andere specialisten. Voor nagenoeg alle beugelbehandelingen ben je bij Ortho Schijndel aan het goede adres! In onze praktijk wordt zowel algemene tandheelkunde als orthodontie beoefend waardoor we werken vanuit een brede tandheelkundige aanpak. Dankzij onze visie op orthopedische orthodontie beperkt zich dit niet tot het gebit maar streven we naar natuurlijke harmonie in de stand en positie van de kaak. Met apparatuur kan de kaakgroei worden gestimuleerd zodat er meer ruimte ontstaat voor tanden en kiezen. In veel gevallen is trekken van gezonde kiezen overbodig geworden en verminderd de kans op relapse (terugval) na je behandeling.

Twijfel je of een behandeling bij jou mogelijk is? Maak gerust een afspraak om je wensen en de behandelmogelijkheden te bespreken.


Onze wachttijd

Je eerste afspraak kan meestal al binnen vier weken! Verwijzing van je tandarts is niet nodig.

Je kunt jezelf of je kind inschrijven bij Ortho Schijndel per telefoon of via het formulier op de website. Een verwijzing van je eigen tandarts is daarvoor niet nodig. Indien je telefonisch aanmeldt kun je direct een afspraak maken voor je eerste consult. Inschrijven via de website kan natuurlijk ook. Wij zullen dan een afspraak voor je inplannen en een uitnodiging toesturen. Een voorkeur van dag/tijdstip kun je bij de aanmelding vermelden. Wij hebben een korte wachtlijst, waardoor je over het algemeen binnen vier weken bij ons terecht kunt voor je eerste afspraak.


Het team

orthoschijndel-team

drs. Prescilia Traa-Pribadi | tandarts voor orthodontie

Prescilia heeft haar opleiding gevolgd aan Universitas Trisakti Jakarta (Indonesiē) en is in 1996 afgestudeerd als tandarts. Daarna werkte ze enkele jaren in Indonesië totdat ze naar Nederland emigreerde. Om aan de Nederlandse kwalificatie eis te voldoen volgde ze opnieuw de zesjarige opleiding tot tandarts. In 2008 studeerde ze af aan de Universiteit van Nijmegen. Sinds 2009 werkte ze in Schijndel in de praktijken van tandarts Hubregtse en tandarts Hartman. In 2011 nam ze laatstgenoemde praktijk over en is ze gevestigd als tandarts en praktijkhouder in Schijndel. Sindsdien heeft ze zich met passie gedifferentieerd in orthodontie. Onder de bezielende begeleiding van haar mentor Dr. Bernardo H. Garcia DDS (Wisconsin, USA) ontwikkelde haar visie op de orthopedische orthodontie. Daarnaast volgt ze in 2017-2018 de leergang Endodontologie aan de ACTA Universiteit Amsterdam.

Conny Pennings-van Berkel | preventie- en orthoassistente

Conny is een ervaren mondzorg professional met erkende registratie in het kwaliteitsregister preventieassistenten. Naast haar deskundigheid in preventie heeft ze zich de afgelopen jaren gedifferentieerd in orthodontie. Een vakgebied waar ze zeer gepassioneerd over is.

Het is fantastisch om bij orthodontie de transformatie te zien van aanvang totdat mensen afgehandeld zijn. Functionele gebitsproblemen worden opgelost en de esthetiek verbeterd. Bijzonder aan de orthopedische orthodontie is dat we niet alleen de tanden behandelen maar de natuurlijke samenhang van het hele gezicht optimaliseren.’

Conny volgt nog minimaal twee keer per jaar nascholing om haar kennis up to date te houden.

Kim van Eijndhoven | mondhygiënist en kindertandverzorgende

Na het behalen van HBO opleiding mondzorgkunde werkt Kim al vele jaren als mondhygiënist met een specialisatie in kindertandverzorging. Toen ze in 2015 ons team kwam versterken is ze enthousiast geworden voor orthodontie. Met een doorlopend bijscholingsprogramma is ze hierin gestart en inmiddels enkele dagdelen per week met orthodontie bezig. Daarnaast is Kim met Mondzorg Molenhof binnen onze muren actief als onafhankelijk mondhygiënist. Ze behandeld naast de patiënten van tandarts Traa ook die van andere tandartsen uit Schijndel en omgeving. Je kunt zonder verwijzing van jouw eigen tandarts bij haar terecht. Kim is lid van de Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten en zo actief betrokken bij kwaliteitsontwikkeling in haar vakgebied.

Ik geniet van de veelzijdigheid in het vakgebied die ik in deze praktijk kan beoefenen. Het biedt me de kans om mondzorg vanuit een breed perspectief te beoordelen en toe te passen. Ik geloof dat we daardoor betere zorg kunnen verlenen. Overigens, indien iemand specifieke zorg nodig heeft werken we uiteraard op multidisciplinair niveau samen met specialisten. Het belang en de beste zorg voor onze patiënten staat zonder twijfel altijd voorop.’

Geert Traa | praktijkmanager

Toen Prescilia in 2011 als zelfstandig tandarts in Schijndel startte had ze een duidelijk visie. Ze wilde bouwen aan een veelzijdige praktijk met een breed aanbod van mondzorg onder één dak. Toen begin 2014 het pand aan de Molenhof beschikbaar kwam kreeg haar visie de ruimte. Echtgenoot Geert kreeg de uitdagende taak om de faciliteiten te organiseren.

‘Ik ben heel dankbaar voor de visie van Prescilia en het fijne team dat ze om haar heen heeft opgebouwd. Als tandarts is ze erg begaan met mensen en heeft ze altijd de behoefte gevoeld optimaal van dienst te zijn. In ons ruime pand heeft tandheelkunde, orthodontie, mondhygiëne en kindertandverzorging een goed onderdak gekregen. We zijn als verwijspraktijk beschikbaar, maar ook zonder verwijzing van hun eigen tandarts kunnen mensen bij ons terecht voor orthodontie of mondhygiëne. De afgelopen jaren zijn enerverend en dynamisch geweest en ik kijk uit naar de stappen die we als team nog gaan zetten. We blijven investeren in ontwikkeling van ons team en de praktijk.’


Veel gestelde vragen.

Wanneer mag de beugel eruit?

De vraag die het vaakst gesteld wordt. Logisch want iedereen wil graag weer snel van de beugel af. Bij het eerste gesprek maken we al een schatting van de totale behandelduur. Dit is over het algemeen twee jaar. Bij grote overbeet of complex gebit kan de behandelduur langer zijn. Is het alleen een kwestie van een kleine correctie dan kan de behandelduur korter dan één jaar. Een beugelbehandeling vraagt het nodige geduld. Vooraf is nooit precies te voorspellen hoelang het duurt. Het kan zijn dat de groei niet meezit of de beugel niet volgens voorschrift gedragen wordt. Het laatste komt helaas nogal eens voor. De behandeling duurt dan langer of komt zelfs helemaal niet tot een goed einde. Wij doen al het mogelijke om de behandeling zo voorspoedig mogelijk én met goed resultaat te laten verlopen. We zullen je nooit langer in de beugel houden dan noodzakelijk.

Kan de behandeling na schooltijd?

Veel van onze cliënten gaan naar school waardoor het niet mogelijk is om altijd buiten schooltijd een behandelafspraak te plannen. Bij aanvang van de behandeling maken ouders zich vaak zorgen dat hun kind niet teveel schoolverzuim oploopt. Dat blijkt in de praktijk reuze mee te vallen. Het verzuim is dusdanig beperkt dat het de schoolprestaties niet beïnvloed. Zeker als de beugel eenmaal geplaatst is. Bovendien is het wettelijk geregeld dat scholen hiervoor verlof geven. Uiteraard helpen we met plannen op een lesuur dat wat makkelijker gemist kan worden.

Wat kan ik doen als de beugel kapot gaat?

Gaat er iets kapot aan de beugel laat het ons dan vooraf telefonisch weten. Vertel duidelijk wat er kapot is. Zo kunnen we bepalen of het nodig is dat je direct langs komt, of de reparatie een paar dagen kan wachten of zelfs tot de volgende afspraak. Breng de kapotte beugel of het losse bandje altijd mee en gooi het dus niet weg. Kom je zonder melding vooraf met een kapotte beugel op de afspraak dan is het niet altijd mogelijk de reparatie direct uit te voeren. Indien er onvoldoende tijd is om de reparatie uit te voeren wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt. kleine ongemakken kun je vaak zelf verhelpen. Kijk meer eens bij de pagina Eerste Hulp.

Is er een maximumleeftijd voor een beugel?
Er is geen maximumleeftijd voor een beugel. Er zijn zelfs orthodontisten die 60-plussers onder behandeling hebben. Belangrijk is dat het bot, het tandvlees en de tanden en kiezen in goede gezondheid zijn voordat je aan de behandeling kunt beginnen. Bacteriën hechten zich namelijk makkelijk aan (de onderdelen van) een beugel. Daardoor kan een ontsteking van het tandvlees snel verergeren. Omdat rokers vaak geïrriteerd tandvlees hebben, is bij hen een beugel plaatsen lastiger. Verder kunnen sommige medicijnen ervoor zorgen dat tanden zich moeilijker laten verplaatsen. Dat geldt vooral voor bepaalde ontstekingsremmers.

Wat kost een behandeling?
Om een globale kosteninschatting te kunnen maken, is een eerste consult noodzakelijk. De definitieve kostenbegroting wordt gemaakt na het maken van het behandel- c.q. zorgplan. Zie de landelijk vastgestelde tarievenlijst. De kosten van een behandeling hangen af van de complexiteit.

Wordt een beugel vergoed?
Begin jaren ’90 is vrijwel alle orthodontie uit de basiszorg gehaald. Alleen bij aangeboren afwijkingen (zoals het ontbreken van tanden of kiezen), een ernstige groeistoornis in het gebit of een sterk afwijkende kaakstand wordt orthodontie (en een eventuele kaakoperatie) uit de basisverzekering. Veel zorgverzekeraars vergoeden orthodontie wel (deels) vanuit de aanvullende tandartsverzekering. De voorwaarden daarvoor lopen sterk uiteen.

Is het resultaat blijvend?
Zonder voorzorgsmaatregelen gaan de tanden en kiezen van 80% van de patiënten na afloop van de behandeling weer schuiven. Om dat te voorkomen, plakken veel orthodontisten een draadje (ofwel ‘spalk’) achter de onder- en boventanden. Een andere optie is om (in ieder geval ’s nachts) een losse ‘retainerbeugel’ te gebruiken, een doorzichtig plastic plaatje dat, net als de spalk, de tanden en kiezen op zijn plek houdt.

Kun je met een beugel alles eten en drinken?
Met een beugel kun je gewoon eten en drinken. Wel vergroot het eten van iets kleverigs, zoals een toffee, of het afbijten van iets hards, zoals een wortel of een appel, de kans dat er iets aan de beugel kapot gaat.

Beschadigen de plaatjes het tandglazuur niet?
De plaatjes worden met een speciale lijm bevestigd en beschadigen het tandglazuur niet. Wel is bij het dragen van een beugel een goede mondhygiëne extra belangrijk.

Moeten er kiezen verwijderd worden nu ik een beugel krijg?
Soms als er zeer weinig ruimte in de kaak is, kan het zijn dat er kiezen verwijderd moeten worden. Met de door ons toegepaste methode orthopedische orthodontie komt dit echter nauwelijks meer voor. Veelal kan met apparatuur de benodigde ruimte worden verkregen zodat verwijdering van kiezen niet nodig is. Bijkomend voordeel is dat er na de behandeling niet teveel ruimte over is en de kans op relapse (terugval) aanzienlijk kleiner is geworden.


Garantie orthodontie

Orthodontie is een medisch beroep. Net zoals andere zorgverleners hebben tandartsen voor orthodontie een wettelijke inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. De mens is immers geen machine die je met wat sleutelwerk weer repareert. Elk mens kan anders reageren op een behandeling. Daarnaast is het mondmilieu een harde omgeving. Bacteriën, zuren, harde nootjes, etc. tasten de omgeving aan. Maar ook te hard poetsen en kauwen; jouw gebit slijt nu eenmaal. Ondanks uiterste zorgvuldigheid kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij je vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.

GARANTIE TIJDENS DE BEHANDELING:

Bij een vaste beugel:
Wanneer een onderdeel van een vaste beugel kapot gaat of los gaat zullen we dit over het algemeen niet in rekening brengen, tenzij je het onderdeel kwijt bent of er anderszins zeer duidelijk sprake is van onzorgvuldig gebruik. Orthodontische apparatuur is kostbaar, dus bij losraken van een bracket is het de moeite waard om deze te bewaren. Wij maken het onderdeel dan weer schoon en herstellen het zonder extra kosten in rekening te brengen! Indien er herhaaldelijk brackets losraken is het zaak om te kijken wat de oorzaak kan zijn: vaak is dat bijten op harde dingen zoals lolly’s, pennen of nagelbijten.

Bij een uitneembare beugel:
Het laboratorium geeft garantie op constructiefouten, maar in de praktijk komen die nooit voor door de vele handmatige controles voordat een beugel daadwerkelijk wordt geplaatst bij de patiënt. Wanneer er een onderdeel van de beugel breekt worden de herstelkosten daarvoor in rekening gebracht (vaak 35 – 50 euro). Wanneer een uitneembare beugel kwijt is worden er kosten in rekening gebracht voor het maken van een nieuwe beugel; deze kosten zijn gelukkig wel ongeveer de helft lager dan het normale starttarief voor het plaatsen van een uitneembare beugel.

Garantie na de behandeling:

De stand van de gebitselementen verandert na de actieve behandeling levenslang. Wij kunnen derhalve op het behaalde eindresultaat geen garantie bieden. Kaken kunnen soms nog een tijdje doorgroeien tot wel 17 jaar bij meisjes en 21 jaar bij jongens. Door late groei van de kaken en door overmatige druk van de tong of interpositie van de lip kan een standsverandering van de voortanden ontstaan wat kan leiden tot een verandering van de pasvorm en van de horizontale- en/of verticale overbeet.

Soms komt het voor dat een spalk loslaat van de tanden zonder dat de patiënt dit door heeft. Dit kan gebeuren na herhaaldelijk op harde dingen gebeten te hebben of door een dieper wordende beet, waardoor de ondertanden contact maken met de spalk achter de boventanden. Door het verbuigen van de spalk of door het loslaten van de spalk kunnen er standsveranderingen van één of meerdere tanden optreden.

Bij een spalk:
Een retentiedraad (spalk) wordt na de actieve beugelbehandeling zorgvuldig bevestigd achter de tanden en met speciale lijm gefixeerd. Dit zit stevig vast maar is niet onbreekbaar. Bijten op hard voedsel, plakkerige toffee, nagelbijten etc. kunnen er voor zorgen dat een spalk loslaat. Bij het plaatsen van de spalk(en) ontvang je van ons informatie over hoe je hier zorgvuldig mee om kan gaan.


Klachtenregeling

Ben je ontevreden over iets? Zeg het ons. We doen graag ons best voor je en meestal lossen we het in goede overeenstemming op. Komen we er toch niet uit? Dan kun je onafhankelijk advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt. Als praktijk hebben we dit goed geregeld en zij we aangesloten bij beroepsvereniging ANT met bijhorende klachtenregeling.