Tarieven

De kosten van een beugelbehandeling

In tegenstelling tot wat in veel andere Europese landen gebruikelijk is, zijn de tarieven in Nederland niet vrij. Dat betekent dat deze worden vastgesteld door de overheid. Dit doet de Nederlandse Zorg Autoriteit, de NZA. Daarom zijn de tarieven voor alle tandartsen en orthodontisten in Nederland gelijk. Deze vastgestelde tarieven kun je hier hieronder downloaden. In Nederland zijn de kosten voor een orthodontie behandeling erg laag vergeleken met de landen om ons heen. Alleen in Letland ben je binnen de Europese Unie goedkoper uit voor een beugel.

De totale kosten van een orthodontie behandeling kunnen van tevoren niet exact worden aangegeven. In de eerste plaats hangen de kosten af van de verschillende beugels die noodzakelijk zijn. Zo zijn er negen verschillende beugelcategorieën. Daarnaast zijn de kosten afhankelijk van het verloop van de behandeling en het aantal controles dat nodig is om het gewenste eindresultaat te bereiken. Zo zal een lange behandeling met meerdere beugelcategorieën meer kosten dan een korte behandeling met een enkele beugel. Op het einde van het eerste consult heeft de tandarts voor orthodontie vaak al een vrij goed beeld over de mogelijke behandelingen en de daarbij behorende kosten. Hij zal je hierover uitgebreid informeren en een kostenbegroting meegeven. Je kunt dan bij jouw zorgverzekering informeren of, en zo ja hoeveel, je vergoed krijgt. De kosten van een orthodontie behandeling worden niet in één keer in rekening gebracht, maar worden berekend op basis van de op dat moment uitgevoerde behandeling of controle en worden zo gespreid over de gehele behandelduur.

download-pdf-icon Tarieven Orthodontie 2020


Vergoeding

Vraag je zorgverzekeraar naar de vergoeding

De meeste zorgverzekeraars bieden een aanvullende polis die (een deel van) de kosten van een beugelbehandeling voor jongeren vergoed. Voor volwassenen vanaf 21 jaar zijn die mogelijkheden veel beperkter, tenzij het een behandeling op medische indicatie betreft. Er zijn echter grote verschillen per pakket en per zorgverzekeraar! Of je iets vergoed krijgt en hoeveel, is afhankelijk van jouw verzekeraar en het door jou afgesloten aanvullende pakket. Informeer vooraf bij jouw zorgverzekering of orthodontie vergoed wordt. Pas indien nodig de dekking aan voordat je met een beugelbehandeling begint. In jouw polis of op de website van jouw zorgverzekeraar kun je de actuele vergoeding voor orthodontie nalezen.

Alleen wanneer er sprake is van een zeer ernstige afwijking met medische indicatie kan het zijn dat een beugelbehandeling uit de basisverzekering vergoed wordt. Als er sprake is van medische indicatie zal altijd een aanvraag bij de zorgverzekeraar gedaan moeten worden. Is dit in jou geval aan de orde, dan zal de tandarts voor orthodontie dit met je bespreken.

Op internet kun je overzichten vinden van vergoedingen voor orthodontie bij verschillende aanvullende verzekeringspakketten van diverse verzekeraars. Laat je bij het afsluiten van een zorgverzekering of een aanvullend pakket, altijd goed informeren en let op de kleine lettertjes! Op internet vind je diverse vergelijkingswebsites voor zorgverzekeringen die hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Enkele voorbeelden van websites waar je informatie kunt inwinnen over aanvullende pakketten en vergoedingen van een beugelbehandeling:


Facturatie

Wij hebben onze facturatie uitbesteed aan Infomedics, een betrouwbaar bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in facturatie in de mondzorg. Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van jouw gegevens. Infomedics is ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om jouw rekening te kunnen maken en versturen. Meer informatie over privacybescherming lees je op www.infomedics.nl/privacy

Jouw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een verrichtingscode met vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Infomedics dient onze declaratie rechtstreeks in bij jouw zorgverzekering. Krijg je niet alles van jouw zorgverzekering vergoed, dan krijgt je van Infomedics een rekening van het deel dat niet vergoed wordt. Deze rekening kunt je online afhandelen met je e-mailadres en mobiele telefoonnummer.

Voor vragen over jouw factuur KLIK HIER.

Betalingsvoorwaarden Infomedics.

Infomedics verstuurt en incasseert rekeningen voor de zorg die je hebt gehad in opdracht van jouw zorgaanbieder. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn jouw zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van jouw rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, jouw rekening declareren bij jouw zorgverzekeraar. Je ziet een eventuele vergoeding altijd terug op jouw rekening.
  • Infomedics verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als je de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kunt zijn, krijg je een herinnering waarbij je wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag jouw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van jouw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, jouw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Jouw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk 036 – 20 31 900 (u betaalt alleen gebruikelijke belkosten) Zij helpen u graag van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur. Voor de veel gestelde vragen klik u hier www.infomedics.nl/hulp-vragen