Tarieven

De kosten van een beugelbehandeling

In tegenstelling tot wat in veel andere Europese landen gebruikelijk is, zijn de tarieven in Nederland niet vrij. Dat betekent dat deze worden vastgesteld door de overheid. Dit doet de Nederlandse Zorg Autoriteit, de NZA. Daarom zijn de tarieven voor alle tandartsen en orthodontisten in Nederland gelijk. Deze vastgestelde tarieven kunt u hier hieronder downloaden. In Nederland zijn de kosten voor een orthodontie behandeling erg laag vergeleken met de landen om ons heen. Alleen in Letland ben je binnen de Europese Unie goedkoper uit voor een beugel.

De totale kosten van een orthodontie behandeling kunnen van tevoren niet exact worden aangegeven. In de eerste plaats hangen de kosten af van de verschillende beugels die noodzakelijk zijn. Zo zijn er negen verschillende beugelcategorieën. Daarnaast zijn de kosten afhankelijk van het verloop van de behandeling en het aantal controles dat nodig is om het gewenste eindresultaat te bereiken. Zo zal een lange behandeling met meerdere beugelcategorieën meer kosten dan een korte behandeling met een enkele beugel. Op het einde van het eerste consult heeft de tandarts voor orthodontie vaak al een vrij goed beeld over de mogelijke behandelingen en de daarbij behorende kosten. Hij zal u hierover uitgebreid over informeren en een kostenbegroting meegeven. U kunt dan bij uw zorgverzekering informeren of, en zo ja hoeveel, u vergoed krijgt. De kosten van een orthodontie behandeling worden niet in één keer in rekening gebracht, maar worden berekend op basis van de op dat moment uitgevoerde behandeling of controle en worden zo gespreid over de gehele behandelduur.

download-pdf-icon Tarieven Orthodontie 2018


Vergoeding

Vraag uw zorgverzekeraar naar de vergoeding

De meeste zorgverzekeraars zullen (een deel van) de kosten van een beugelbehandeling voor jongeren vergoeden. Voor volwassenen zijn er maar enkele verzekeraars die een beugelbehandeling vergoeden, tenzij het een behandeling op medische indicatie betreft, dan wordt deze vaak wel volledig vergoed. Er zijn echter grote verschillen per pakket en per zorgverzekeraar! Of u iets vergoed krijgt en hoeveel, is afhankelijk van uw verzekeraar en het door u afgesloten aanvullende pakket. Informeer vooraf bij uw zorgverzekering of orthodontie vergoed wordt. Pas indien nodig de dekking aan voordat u met een beugelbehandeling begint. In uw polis of op de website van uw zorgverzekeraar kunt u de actuele vergoeding voor orthodontie nalezen.

Alleen wanneer er sprake is van een zeer ernstige afwijking met medische indicatie kan het zijn dat een beugelbehandeling uit de basisverzekering vergoed wordt. Als er sprake is van medische indicatie zal altijd een aanvraag bij de zorgverzekeraar gedaan moeten worden. Is dit in uw geval aan de orde, dan zal de tandarts voor orthodontie dit met u bespreken.

Op internet kunt u overzichten vinden van vergoedingen voor orthodontie bij verschillende aanvullende verzekeringspakketten van diverse verzekeraars. Laat u bij het afsluiten van een zorgverzekering of een aanvullend pakket, altijd goed informeren en let op de kleine lettertjes! Op internet vindt u diverse vergelijkingswebsites voor zorgverzekeringen die hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Enkele voorbeelden van websites waar u informatie kunt inwinnen over aanvullende pakketten en vergoedingen van een beugelbehandeling:


Facturatie

Wij hebben onze facturatie uitbesteed aan Fa-med BV, een betrouwbaar bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in facturatie in de mondzorg. Fa-med hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Fa-med is ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Fa-med inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Meer informatie over privacybescherming leest u op www.Fa-med.nl/privacy.

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een verrichtingscode met vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Fa-med dient onze declaratie rechtstreeks in bij uw zorgverzekering. Krijgt u niet alles van uw zorgverzekering vergoed, dan krijgt u van Fa- med een rekening van het deel dat niet vergoed wordt. Deze rekening kunt u online afhandelen met uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer.

Voor vragen over uw factuur  KLIK HIER.

Betalingsvoorwaarden Famed.

 • Nota
  Voor het betalen van uw Nota hanteren wij een standaard betaaltermijn van 30 dagen. U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw notanummer (dit is de zestien cijferige code vermeld op uw nota).
 • Herinnering
  Indien wij uw betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) hebben ontvangen, sturen wij u een Herinnering. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’.
 • Aanmaning
  Mochten wij uw betaling – na het ontvangen van de nota en de herinnering – nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een Aanmaning. Wij bieden u graag nog een mogelijkheid om het notabedrag te voldoen. Dit bedrag dient u binnen 15 dagen nadat deze aanmaning bij u is bezorgd te voldoen. In de aanmaning maken wij u er op attent op dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl.
 • Laatste aanmaning
  Blijft uw betaling – na het ontvangen van de nota, herinnering en aanmaning – alsnog uit, dan ontvangt u van ons een Laatste Aanmaning. Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente. Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt om uw nota over te dragen aan incassobureau Credios.

Betalingsregeling

Fa-med hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk 0900-0885 (u betaalt alleen gebruikelijke belkosten) Zij helpen u graag van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur. Voor de veel gestelde vragen klik u hier www.famed.nl/veelgestelde-vragen/


Klachtenregeling

Ben je ontevreden over iets? Zeg het ons. We doen graag ons best voor je en meestal lossen we het in goede overeenstemming op. Komen we er toch niet uit? Dan kun je onafhankelijk advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt. Als praktijk hebben we dit goed geregeld en zij we aangesloten bij beroepsvereniging ANT met bijhorende klachtenregeling.